Как българските фирми да реализират успешно продуктите си на европейския и световния пазар?
  
На 30 октомври 2007 г. в Българска та търговско-промишлена палата се откри среща-дискусия за стартирането на нова услуга на БТПП за насърчаване на експортните възможности на българските фирми чрез предоставяне на пазарна информация и анализи в партньорство с една от водещите световни компании в тази област Datamonitor.

На откриването присъстваха български фирми от всички браншове на хранително-вкусовата промишленост.

Лекторите в дискусията Стийв Адамс - главен директор “Консумативен сектор и финансови услуги” и Нейл Хендри – главен директор “Консултации и анализи на консумативния сектор” представиха възможностите на база данни с пазарна информация и анализи, която може да бъде полезна на българските фирми за реализирането на техните продукти на европейския и световния пазар.

Направена беше демонстрация на всички продукти, включени в базата данни на Datamonitor, както и на богат набор от инструменти за търсене на информация. За по-детайлно запознаване на възможностите на базата данни беше демонстрирано търсене в реално време на информация за конкретни страни.

На българските фирми беше предложена и възможността за включване в международен регистър на фирми, което ще направи познаваеми тяхната търговска марки и дейност в световен мащаб.

За всички фирми, потенциални клиенти на тези продукти, БТПП е договорила 10% отстъпка от техните цени.

Допълнителна информация за възможностите за използване на продуктите можете да намерите тук.

 

Back   HOME

31 октомври 2007 г.