Българо-чешки бизнес форум

Нa 8.11.2007 г. ot 10.00 часа ще се проведе Българо-чешки бизнес форум в зала "А" на ул. Искър No. 9.

Списък на делегацията
П
рофили на фирмите от делегацията
Профили на фирмите от делегацията (български език)

Moля, при интерес за участие, попълнете и върнете регистрационната карта най късно до  6.11.2007 г.

 

Back   HOME

30 октомври 2007 г.
Актуализация 5 ноември 2007 г.