Полски предприемачи ще правят бизнес в България

11 представители на малки и средни предприятия от Полша се обучаваха как да правят бизнес в България. Събитието се проведе в София на 17 октомври 2007 г. със съдействието на Посолството на Република Полша и Търговската палата на Полша.

Полските бизнесмени проведоха среща с представители на Българската търговско-промишлена палата, Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, Агенцията за инвестиции и получиха информация за моментно състояние на политическата и икономическата среда в България; икономическите връзки на България със страните от ЕС и международни организации; перспективите в икономическите връзки между Полша и България.

Бяха представени също такаинвестиционните възможности в България, бе направен анализ на перспективните полски продукти, сектори и услуги за българския пазар, възможностите за подкрепа на полските износители в България и дейностите за насърчаване на износа, осъществявани от Търговското представителство към Посолството на Полша в София.

Специално внимание бе отделено на правни аспекти при осъществяване на бизнес дейност в България и организациите, подкрепящи бизнеса в България.

 

 

Back   HOME

18 октомври 2007 г.