22 октомври БТПП, съвместно с КРИБ и AМCHАМ
организират семинар на тема
"Как да печелим приятели и договори в ЕС"

Българската търговско – промишлена палата, съвместно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Американската търговска камара организират на 22 октомври семинар на тема: Как да печелим приятели и договори в ЕС.

Семинарът ще се проведе в заседателна зала А на БТПП, ул. Искър 9, гр. София. 

Моля вижте приложената програма.
При желание за участие моля попълнете приложената регистрационна форма  най-късно до 19 октомври 2007.

 

Back   HOME

15 октомври 2007 г.