Икономически Форум на Централната Европейска Инициатива

 1. Основна информация

 2. Централната Европейска инициатива подпомага регионалното сътрудничество на икономическо и политическо ниво в Централна и Източна Европа . Основана през 1989 год. , ЦЕИ включва 18 страни : Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чешка република, Унгария, Италия, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна .

  От началото на своето съществуване Инициативата има за цел подпомагане на страните в преход в Централна и Източна Европа за интегрирането им към Европейския съюз ( ЕС ) и за постигане на по-високо икономическо развитие . Въпреки че ЦЕИ не е основна донорна организация, тя разполага с няколко фонда, които се използват за осъществяване на проекти в различни области . Присъединяването на 5 от страните членки на ЦЕИ към ЕС през май 2 004 год. и присъединяването на България и Румъния през януари 2007 год. промени фокуса на ЦЕИ към страните в нейните рамки, които все още са извън ЕС.

  Сред всички регионални организации в Централна и Източна Европа ЦЕИ има най-дълга история и най-голям териториален обхват . Произходът на ЦЕИ произлиза от споразумението, подписано в Букурещ през ноемви 1989 год. от Италия, Австрия, Унгария и предишна Югославия, създавайки платформа за мулти политическо, икономическо, научно и културно сътрудничество, наречено Четристранно Сътрудничество . През май 1990 год. с включването на Чехословакия то се превръща в Петстранна инициатива, а през 1991 год., след присъединяването на Полша, Шестранна инициатива . През 1992 год. , организацията е преименувана на Централна Европейска Инициатива, тъй като към нея се включват Босна и Херцеговина, Хърватска и Словения – след разделянето на предишна Югославия, а след година – Македония и Чешката и Словашка Република ( след разделянето на Чехословакия ). В средата на 90-те години, към инициативата се присъединяват Албания, Беларус, България, Украйна и Румъния .

  През 1992 год. Италия подписва Споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие ( ЕБВР ) за създаването на Тръстов Фонд на ЦЕИ “ с цел подпомагане на страните от Централна и Източна Европа, в които функционира банката, при процесите на икономическа и социална трансформация ”. Фондът, за който Италия допринася в началото с €28 млн., се използва “ за финансиране на техническо съдействие, обучения и консултации, както и за идентифицирането и подготовката на проекти, които подлежат на последващо финансиране или съфинансиране ” от Банката . Следващата година е създаден Секретариат на Проектите на ЦЕИ от Италия и ЕБВР , въз основа на Споразумение между ЕБВР и ЦЕИ с цел осъществяване на дейности, свързани с прединвестиционно изграждане на капацитет за идентифициране, насърчаване и оценка на проекти в ЦЕИ региона, както и дейности, свързани с осъществяването им .

 3. Икономически Форум на ЦЕИ

 4. Икономическият форум е най-голямото събитие на Инициативата. Организира се ежегодно, паралелно с Кръгла маса на Министрите на икономиката и Среща на държавните ръководители на 18-те страни членки на ЦЕИ . Форумът е платформа за подкрепа и промотиране на стратегията на ЦЕИ за насърчаване на регионалното сътрудничество, европейската интеграция, икономическия преход в Централна и Източна Европа . Събитието привлича водещи представители на редица сектори, представители на правителствата от 18-те страни на ЦЕИ, регионални, национални и международни организации, финансови институции, професионалисти и консултанти, адвокати и стотици бизнесмени . Тази година се очакват около 1000 участници . През 2007год. България председателстваЦЕИ по силата на ротационния принцип и Икономическият форум на Централната Европейска Инициатива ще се проведе в София на 20 и 21 ноември 2007. Последната програма на Икономическия форум може да бъде намерена тук: http://www.ceinet.org/main.php?pageID=358.

  Форумът ще се проведе в Националния дворец на културата, София 1414, пл. България 1,
  Тел. : +359 2 954 3131; факс : +359 2 865 7053, Website: http://www.ndk.bg/  

  Регистрация за участие във Форума може да се направи on-line : http://www.ceinet.org/forumRegistration.php или чрез попълнен регистрационен формуляр, в приложената по-долу брошура. Лекторите, представители на ЕБВР и специалните гости от международни организации не заплащат регистрационна такса. След извършване на регистрация on-line , всеки участник получава логистична и практическа информация за събитието .

  Тази година Икономическият форум ще наблегне на реформите и инвестициите за мобилизиране на ресурси, които да подкрепят последващи трансформации в региона и за насърчаване развитието на бизнеса – със специално ударение върху: инвестиции, иновации за конкурентноспособност, предприемачество, регионална интеграция и насърчаване на търговията . По същото време ще се проведат семинари и дискусии, които ще анализират икономическите предизвикателства, с които се срещат страните в региона. Те ще бъдат допълнени от презентации на релевантни проекти .

  Кръглата маса на Министрите на икономиката събира 18 Министри на икономиката от страните от ЦЕИ както и висши представители на международни организации и международни финансови институции . Кръглата маса е платформа за дискусия на най-важните икономически въпроси, касаещи страната домакин и региона като общо . Водещата тема на кръглата маса тази година е Мобилизиране на ресурсите за общо бъдеще . Кръглата маса ще се проведе след обед на 21 ноември в края на Икономическия форум и ще бъде последвана от срещата на държавните ръководители на ЦЕИ страните .

  Срещата на Премиерите на страните от ЦЕИ ( държавни ръководители ) е “ политическата ” и институционална част на събитието . Тази среща ще се проведе на 22 ноември. На нея ще присъстват държавни ръководители от 18-те страни на ЦЕИ . Представители на високо ниво на международни и финансови институции също ще бъдат поканени.

  Освен официалните срещи, една от основните цели на Икономическия форум на ЦЕИ е формирането на Интерактивна Бизнес среда : място за среща на много изложители, щандове на отделните страни и организации, информационни щандове и Зала за проекти, в която ще се проведат двустранни срещи - Match-Making между участниците във форума и презентации на проекти . През 2006 год бяха представени повече от 20 проекта, на теми като информационни технологии, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на туризма и регионите, енергийна ефективност и общинска инфраструктура .

 5. За контакти

 6. EBRD Office)

  Guido Paolucci
  CEI Programme Manager
  Official Co-financing Unit, EBRD
  One Exchange Square, London EC2A 2JN - United Kingdom
  Tel: +44 207 338 6152
  Fax: +44 207 338 6538
  Mobile. + 44 780 2510735
  E-mail: paoluccg@ebrd.com
  Web: www.ebrd.com ; www.ceinet.org

  Stefania Del Monte
  Programme Assistant
  Official Co-financing Unit, EBRD
  One Exchange Square,
  London EC2A 2JN - United Kingdom
  Tel: +44 207 338 7471
  Fax: +44 207 338 6538
  E-mail: delmonts@ebrd.com  Marta Simonetti
  Associate Manager
  Secretariat for CEI Projects/Official Co-Financing Unit
  European Bank for Reconstruction and Development
  One Exchange Square - London EC2A 2JN - United Kingdom
  Tel: +44 (0) 20 7338 7259
  Fax: +44 207 338 6110
  Mobile: +44 (0) 7941 077029
  E-mail: simonetm@ebrd.com

  (Trieste Office)

  Slavena Radovanovic
  Executive Officer
  Project Secretariat
  Central European Initiative - CEI
  Tel. +39 040 77 86 777 / 736
  Fax +39 040 77 86 766
  E-mail radovanovic@cei-es.org

  Adrian Keler
  Junior Executive Officer
  Project Secretariat
  Central European Initiative - CEI
  Ttel. +39 040 77 86 777 / 732
  Fax +39 040 77 86 766
  E-mail keler@cei-es.org  Elisabetta Dovier
  Junior Executive Officer
  Project Secretariat
  Central European Initiative - CEI
  Tel. +39 040 77 86 777 / 738
  Fax +39 040 77 86 766
  E-mail dovier@cei-es.org

  Българска търговско-промишлена палата

  София 1058
  ул. Искър 9
  Тел.: (02) 8117 466, 81 17 489
  Факс: +359 2 987 32 09
  E-mail: bcentre@bcci.bg, interdpt@bcci.bg,


Брошура на Икономическия форум на ЦЕИ 2007
За повече информация: www.ceinet.org/SEF

 

Back   HOME

05 октомври 2007 г.