Среща с нов посланик на Ислямска Република Иран

Божидар Божинов, председател БТПП посрещна новия посланик на Ислямска Република Иран - Н.Пр. г-н Хабиболах Биазар в БТПП на 3 Октомври 2007 г. На срещата присъства и първият секретар към Посолството Вахид Сабери Могадам.

Двустранната търговия между България и Иран бе основна тема на срещата. Стокообменът на Иран с ЕС за 2006 год. възлиза на 30 млрд щ.д., а двустранната търговия с България е само 50 млн. щ.д.

Посланикът подчерта, че в областите: нефтодобив, добив и преработка на метали, алуминий, електроенергия в Иран вече работят частни фирми. В тези сектори има възможности за инвестиране. Съществуват и големи облекчения за чуждестранните инвеститори – инвестираният капитал се гарантира от държавата, може да се изнася печалбата, възможна е собственост на чуждия инвеститор до 30 %.

БТПП се ангажира да направи, с помощта на Посолството, информационнен семинар за българските фирми, желаещи да правят бизнес с Иран. В по-късен период ще бъдат разменени бизнес делегации.

Към момента в БТПП са регистрирани общо 43 дружества с капитал от Иран. Те работят главно в областта на търговията и услугите.

 

Back   HOME

04 октомври 2007 г.