Среща с временно управляващия Посолството на Сирия у нас

На 3 октомври 2007 г. д-р Ибрахим Исса, временно управляващ Посолството на Сирийската Арабска Република в София посети БТПП и се среща с председателя на БТПП Божидар Божинов и зам.председателя Цветан Симеонов.

Основната тема на разговора бе активиране на икономическите и търговски връзки между двете страни. Стокообменът през 2006 г. между България и Сирия възлиза на 51,3 млн щ.д. За същия период делът на Сирия в стокообмена на България с арабските страни е 8,6%. Посланикът подчерта, че възнамерява да поддържа директен контакт със сирийските фирми, работещи в България и така да се постигне въстановяване на срещите и дейността на Съвета на бизнесмените от Сирия и България към БТПП. В БТПП са регистрирани общо 196 фирми с капитал от Сирия.

Председателят на БТПП покани бизнес делегация от Сирийската търговска палата да посети страната през май 2008 год. в рамките на Пловдивския панаир. Посланикът изрази увереност, че леката промишленост на Сирия, по-специално текстилната промишленост ще има успех на панаира.

Посланикът предостави и информация за предприетите от Правителството на Сирийската Арабска Република през 2007 год. мерки за насърчаване на инвестициите в Сирия. Повече подробности можете да намерите тук

 

Back   HOME

04 октомври 2007 г.