Ръководството на БТПП се срещна с вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин

На 20 септември 2007 г. Ръководството на БТПП се срещна с вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин.

На срещата бяха разгледани проблеми и въпроси, които българският бизнес поставя като приоритетни в сътрудничеството си с държавните институции и правителството.

Акцент в разговорите беше реализирането на успешни проекти по линия на публично-частното партньорство в транспортната и енергийната инфраструктура, както и създаване на ефективни инструменти за анализ на публичните разходи. Министър Калфин обяви, че България има амбицията в София да има Регионален център за публично-частно партньорство в Югоизточна Европа.

Сред обсъжданите теми бяха начините за максимално добро усвояване на средствата от европейските фондове и създаване на условия за предварително изготвяне на проекти.

Министър Калфин информира за напредналата подготовка на Стратегия за насърчаване на износа. БТПП ще оказва съдействие за изготвяне на задълбочен анализ на експортния потенциал на страната ни в контекста на естествените и сравнителните конкурентни предимства на българската индустрия.

От страна на Палатата беше поставен въпросът за ограничаване вноса на некачествени стоки, които не отговарят на европейските стандарти и пораждат нелоялната конкуренция на пазара. В тази връзка беше разгледан и проблемът за координацията между организациите, осъществяващи стоков контрол.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество при организиране на Дни на България в чужди държави, като част от усилията за разширяване обхвата на бизнес възможностите на българските компании.

Вицепремиерът очерта откриващите се перспективи през български предприемачи в Близкия изток и Кавказкия регион. Конкретно беше обсъдена подготовката на посещение на българска бизнес делегация в Саудитска Арабия, като резултат от визитата на министър Калфин в тази държава. БТПП е установила контакти с Агенцията за инвестиции на Саудитска Арабия и са уточнени областите от взаимен интерес.

Вицепремиерът постави въпроса за създаване на Българо-чешки съвет. БТПП пое ангажимента да проучи интереса на деловите среди от двете страни и да съдейства за неговото учредяване.

Дискутиран беше въпросът за ефективната организация и подготовката на придружаващи бизнес делегации по време на държавни посещения на най-високо политическо ниво в чужди страни. Вицепремиерът оцени високо професионализма на Палатата и нейните международни контакти, които й позволяват да организира ефективни участия на бизнеса в делегации, съпровождащи официални правителствени мисии в чужбина.

Обсъдени бяха възможностите за улесняване на процедурите в консулските служби в България и усъвършенстване работата на Дирекция „Консулски отношения” за улесняване дейността на българските компании.

Министър Калфин и Ръководството на Палатата изразиха готовност за активно партньорство при разработване и реализиране на бъдещите стратегии за развитие на международните икономически отношения на страната ни.

 

Back   HOME

21 септември 2007 г.