Ежегодна среща на Европейските информационни мрежи в България

Евро Инфо Центъра към БТПП ще организира ежегодната конференция на европейските информационни мрежи за 2007 г . по инициатива на Представителството на Европейската комисия в България. Целта на събитието е обмяна на опит, идеи и добри практики за повишаване на информираността на българските граждани относно техните права и задължения в ЕС.

За участие в двудневната среща, която ще се проведе на 18 - 19.10.2007 г. в Рибарица, са поканени 70 представители на информационни мрежи на ЕС в България – Евро инфо центрове, Европейски иновационен център, Европейски документационни центрове, Евро-български културни центрове, Евродеск, Солвит и др.

Конференцията ще открие ръководителят на Представителството на ЕК в България – Н. Пр. Майкъл Хъмфрис. Лектори ще бъдат изтъкнати експерти от МС, МОСВ, Представителството на ЕК в България и представители на участващите организации.

 

Back   HOME

23 август 2007 г.