Фирма от Корейската народнодемократична република ще участва на Пловдивския панаир

На Пловдивския панаир ще бъде представена голяма корейска фирма, производител на стругове. Това стана ясно на среща с посланика на Корейската народнодемократична република - Н.Пр. г-н Зо Сунг Джу и втория секретар към Посолството – г-н Ким Зин Йон в БТПП.

Г-н Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП посрещна посланика на КНДР и отбеляза, че следим отблизо връзките си със Северна Корея и обзорът показва, че съществува потенциал за развитие на сътрудничеството между двете страни. Има спад в обмена на туристи, въпреки че България представлява интересен пазар за корейските туристи, поради евтините и качествени туристически услуги. Липсват постоянни връзки с корейски фирми и БТПП се обръща към посолството за препоръка на приоритетни сектори от взаимен интерес за българския и корейския бизнес.

Според посланик Зо Сунг Джу двете страни имат общи интереси в икономическата област, но те са много широки и е нужно детайлизиране на интересите и превръщането им в конкретни дейности. На практика предстоят няколко посещения на корейски бизнес организации в България през септември 2007 г. На Международния технически панаир в Пловдив ще участва голяма фирма от Северна Корея, производител на стругове. Подготвя се посещението в региона и на бизнес консорциум, обхващащ производители от леката промишленост. БТПП ще съдейства за организирането на бизнес срещи при посещението, което се предвижда през септември 2007 г.

През 2006 г. общият стокообмен между България и КНДР е на нивата от периода 2002 – 2003 г., със стойност от 3.7 млн. щ.д., от които български износ за 0.4 млн. щ.д. и внос от КНДР за 3.3 млн. щ.д. Понастоящем търговският стокообмен между двете страни е на относително ниско равнище. Има потенциални възможности и желание от страна както на български, така и на корейски фирми за сътрудничество в областта на търговията. Основен проблем в тази насока създават ограничените валутно-финансови възможности на външнотърговските корейски фирми, липсата на гъвкавост в тяхната търговска политика и ограничените им възможности за самостоятелна търговска дейност в създадената сложна политическа и икономическа обстановка в КНДР, транспортните проблеми, породени от липсата на регулярни и надеждни линии, поради географската отдалеченост и прекъснатите традиционни връзки в тази област.

Водещите стоки в стокообмена с КНДР през 2006 г. са:

Износ от България: нефтени масла и масла от битуминозни шисти, етерични масла, струнни музикални инструменти, растителни сокове, медикаменти. Съществува интерес за внос от нашата страна в Северна Корея на вина, спиртни напитки, козметика, пшеница, химически продукти, медикаменти и др.

Внос от КНДР: тъкани и прежди, приемателни телевизионни апарати, автомобилни части, стругове, трикотажни платове. Северна Корея предлага и лекарства на билкова основа /с екстракт от див жен шен/, пластмаси, каучук, мебели, играчки, кожи и кожени изделия, транспортни средства, машини и др.

Бизнес център, БТПП

 

Back   HOME

15 август 2007 г.