Българската търговско-промишлена палата
организира участието на български фирми на
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИ ЧАСТИ В КИТАЙ – ЕКСПО CIAPE

  Дати на изложението : 29 ноември – 1 декември 2007 г.
  Периодичност на изложението : Ежегодно
  Място : Китайски международен изложбен център, Пекин (Зала 1-8)
  Площ на изложението : 50 000 кв.м.
  Изложители : 1 700 (очаквани)
  Посетители : 50 000 (очаквани)
  Вид посетители : Професионалисти

  Типичните характерни черти на ЕКСПО CIAPE:

  • Организира се от Министерството на търговията на НР Китай.
  • Изключителна международна платформа за изложения, търговия и сътрудничество, предоставяна от държавата
  • Участват само водещи китайски предприятия.
  • Съорганизатори са водещи международни производители на автомобилни части, 8 от първите световни производители на автомобили и 15 от водещите китайски автомобилни групировки с цялото си участие.

  Запознаване с ЕКСПО CIAPE:
  Изправени пред икономическата глобализация днес, предприятията трябва да притежават световна визия, като обръщат специално внимание на глобалните ресурси и пазари и участват в международното разделение и конкуренция за оцеляването и развитието си. Автомобилостроенето е един от отраслите с най-висока степен на глобализация в света. Провеждането на Китайското международно изложение на автомобилни части – ЕКСПО CIAPE е значимо събитие за укрепването и разширяването на международното сътрудничество и обмен, за стимулирането на баланисраното развитие на вноса и износа на изделия на автомобилостроенето и за усъвършенстване на китайската индустрия за автомобили и авточасти. ЕКСПО CIAPE също така е ефективна стъпка напред към координацията на потребностите на китайския пазар както във вътрешен, така и в международен аспект и за балансирането на китайския внос и износ. То е и от особено значение за координираното сътрудничество и взаимно развитие между китайската автомобилна промишленост и автомобилостроенето в цял свят.

  В контекста на острата конкуренция на световния автомобилен пазар, китайската автомобилна промишленост привлече световно внимание със своя огромен пазар на авточасти, ниски цени и непрекъснато повишаващо се качесство. Най-големите производители на автомобили в света, доставчици на авточасти и купувачи един след друг пренасочват покупките си към Китай. Същевременно смесени предприятия за автомобили и авточасти в Китай също започнаха покупки на местния пазар в резултат на бързото си разрастване. Непознаващи и нямащи опит обаче в сферата на индустрията на авточастите в Китай и огромния му пазар, капацитетът и опитът на тези предприятия са в начален стадий и с ледователно те спешно се нуждаят от ефективна, нормативна платформа на високо ниво.

  Като развиваща се страна, Китай отбеляза бързо увеличаване на мащаба на автоиндустрията си. Като следствие, нарастват и потребностите на страната от ефективно и модерно управление, информация, научо-изследователски философии, капитал, високо качество и технологичен напредък в сферата на авточастите. Това ще създаде огромен пазар и ще разкрие възможно най-добри възможности за мултинационалните компании да пренастроят индустриалните си вериги.

  Одобрено и подкрепяно от китайското правителство, Китайското международно изложение на авточасти ЕКСПО CIAPE е единственото международно подкрепяно от държавата изложение на авточасти, провеждано в съответствие с принципите на глобализацията, специализацията и изискванията на пазара. То ще отвори прозорец както пред китайската, така и пред международната индустрия на автомобилостроенето и авточастите чрез представяне на нивото им на развитие и тенденциите за растеж. То също така ще послужи и като плагформа за лансирането и комерсиализацията на нови изделия, продукти, технологии и материали, утвърждаване на имиджа на търговски марки, въвеждане на напреднали технологии, оборудване, ключови части, водеща управленска и технологична чуждестранна информация. Освен това изложението цели и да насърчи вноса и износа, развитието на нови пазари, инвестициите и кооперирането както в страната, така и в чужбина, взаимовръзките между научните изследвания и производството и взаимния обмен. Убедени сме, че ЕКСПО CIAPE ще осигури на китайската и международната индустрия на авточастите инклузивна и многоперспективна платформа за изложение, търговия и сътрудничество. Несъмнено изложението ще се превърне в международно събитие, приемано и оценявано от широк кръг доставчици, купувачи и медии от цял свят за целите на взаимната изгода и прогрес.

  В допълнение, по време на изложението ще се провеждат конференции, срещи и технически семинари. Ще бъдат поканени за участие представители на китайските държавни институции, съответни експерти и учени, делегати на всепризнати международни организации, водещи световни доставчици и купувачи на автоизделия и продукти за следпродажбено обслужване, представители на китайски предприятия за автомобили и авточасти, както и посетители-професионалисти.

  Изложители и посетители:
  Изложението ще бъде посетено от доставчици и купувачи на автомобили, авточасти и изделия за следпродажбено обслужване, професионалисти от Китай, САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Бразилия, Мексико, Испания, Русия, Швеция, Унгария, Чехия, държави от Близкия Изток, Япония, Южна Корея, Индия, Турция, Сингапур, Тайланд, Хонг Конг и Тайван и др.

  Категории експонати:

  1. Авточасти и компоненти
   Двигателни системи, шасита, спирачни системи, управляващи системи, каросерии и части, електронни системи, ауспусни системи, гуми и др.
  2. Изделия за следпродажбено обслужване
   А. Авто електронни изделия: аудиоплейъри, телевизори, системи против кражба, телефони, системи за сателитна навигация, позициониране и контрол, автоматични врати и прозорци, климатици, хладилници, реверсни радари, крушки и цялостни осветителни системи и др.
   Б. Необходими продукти за автомобила: стъкла, седалки, покривала, възглавници, калъфи за волан, предпазни колани, акустични филтри, чистачки, ключалки, дискове, орнаменти, сенници, външни части, ароматизатори и др.
   В. Автокозметика и препарати за поддръжка: устройства за почистване и поддръжка, вакси, смазки, адитиви, лакове, полиращи продукти, детергенти и парфюми и др.
   Г. Инструменти за ремонт и тестване, устройства за инсталации за лакиране/полиране и паркингови устройства.
   Д. Автосервизи за експресен автомобилен ремонт и следпродажбено обслужване и сервиз.
   Е. Оборудване и изделия за екологично-ориентирани автомобили, рециклиране и третиране на скрап.
  3. Автоконверсионно оборудване и изделия
  4. Медии и клубове, свързани с автопродуктите

  Схема на изложбата:
  ЕКСПО CIAPE е разположена в зали 1-8.

  Тарифи за участие:
  Цената на оборудван стандартен щанд варира между 145 евро/кв.м. и 210 евро/кв.м. в зависимост от разположението в залата. Минималната изградена площ е 9 кв.м. Подробни тарифи ще намерите в приложената заявка за участие.

  Краен срок за заявка за участие - 30 септември 2007 г.

  Как да участвате в изложението:
  Фирмите, желаещи да участват следва изтеглят и попълнят заявката-договор и да ни я изпратят на

   E-mail: fairs@bcci.bg,
   факс: 02/981 66 26
   или по пощата на адрес:
   Отдел “Панаири и изложби”,
   БТПП,
   ул. Искър 9,
   1058 София.

  Какво ви привлича в Китай:
  Бързо развиваща се икономика

  • Китай е 4-тата по големина икономика и 3-та по търговски обем в света.
  • През последните няколко години страната отбелязва стабилен годишен темп на нарастване на БВП от около 10% и е една от най-бързо развиващите се икономики в света.
  • През 2006 г. темпът на икономически растеж на Китай достигна 10.50% с общ обем на БВП от 2.56 трилиона долара (или 20 трилиона RMB ).

  Огромен пазарен потенциал, капацитет за нарастване на търсенето

  • През 2006 г. в Китай общият брой автомобили достигна 7.2 млн., продажбите възлязоха на 7.2 млн., а броят притежавани коли надвиши 38 милиона. Страната вече е вторият по големина потребител на автомобили и третият най-голям производител на коли в света. Бързият растеж на пазара на автомобили в Китай създаде ново търсене за глобалната автомобилна промишленост.
  • Понастоящем по-малко от 3% домакинства в Китай притежават автомобил. Прогнозите са броят на притежаваните коли да достигне 80 милиона до 2010 г. Дори и при това положение, броят притежавани автомобили на 100 души в Китай е същият като в САЩ през 1925 г., във Великобритания през 1950 г. и в Япония през 1965 г. Китай е най-големият потенциален пазар на автомобили в света.
  • Днес в Китай има около 20 000 предприятия за авточасти, от които 4 500 – големи.
  • През 2005 г. обемът на вътрешния пазар за авточасти на Китай достигна 580 млрд. RMB, с постъпления от продажби, възлизащи на 403.5 млрд. RMB и обем на експорта от 14.85 млрд. долара. Пазарът на резервни части в Китай ще достигне 35% годишен темп на растеж.
  • През 2010 г. обемът на продажбите на индустрията за авточасти в Китай ще достигне 800 млрд. RMB с обем на експорта от 40 млрд. долара.

  Възникващ пазар

  • Неизбежна тенденция е световният автомобилен пазар да се ориентира към нововъзникващите пазари.
  • Възникващит пазар разкрива съществена възможност за дългосрочно увеличаване на авто-продажбите. Това важи особено много за Китай.
  • Китайската автомобилна промишленост не е на същото равнище като в развитите държави. Тя обаче превъзхожда тази на развиващите се страни. Като цяло китайската автомобилна промишленост се характеризира с комбинация от чертите на развит, развиващ се и нововъзникващ пазар. Един такъв огромен и структурно допълващ се пазар разкрива безпрецедентни възможности за мултинационалните корпорации да развият дейността си в Китай.
  • Автомобилният пазар на Китай е известен с високата си степен на отвореност, лесно проникване, ниски тарифни ставки и мита и добра пазарна и политическа среда за опериране на фирмите.
  • В сравнение с наситените северноамерикански и европейски пазари с техните спадащи печалби, възникващият пазар на Китай ще осигури повече възможности за всички глобални автомобилостроители и по такъв начин ще играе нарастващо важна роля за успеха им.
  • Китай стана важен износител и възникващ доставчик на авточасти, който нито една държава в света не може да си позволи да игнорира.

  Баланс между качество и цена

  • Днес засилващата се конкуренция на глобалния пазар и нарастващият натиск за по-ниски производствени разходи принуди мултинационалните групировки да търсят нов баланс между качеството и цената.
  • В сравнение с развитите страни, Китай разполага с многобройни и евтини човешки ресурси и достатъчен инженерен и технически персонал.
  • Китай предлага по-ниски стартови и оперативни разходи в сравнение с другите страни по света.
  • Освен това Китай може да се похвали с конкурентоспособни разходи за инженеринг, иновации и научни изследвания.
  • Китай днес усвоява и придобива иновативните дизайнерски и инженерни техники и технологии от другите страни. Балансът между високо качество и ниски разходи постоянно ще повишава глобалната конкурентоспособност на автомобилната продукция на Китай на световните пазари.
  • Най-конкурентоспособните доставчици на авточасти могат да бъдат намерени тук, в Китай.

  Елитна среща

  • Всички световноизвестни автомобилостроители като Дженеръл Мотърз, Форд, ДаймлерКрайслер, Фолксваген, БМВ, ДаймлерКрайслер-Бенц, ПСА Пежо Ситроен, Тойота, Нисан, Хонда, Митцубиши, Хюндай, Рено, Фиат и т.н. създадоха джоинт венчърс в Китай. Всички те постигнаха значителен успех в Китай.
  • Международните фирми за авточасти като Бош, Дензо, Магна, Делфи, Вистеон и Валео вече заеха над 60% дял от пазара на спомагателните авточасти на големите автомобилни смесени предприятия в Китай. Те се превърнаха в основни доставчици на жизненоважни възли и ключови части за преприятията за търговски транспортни средства в Китай и реализираха значителни печалби.

  Какво ще ви привлече към ЕКСПО CIAPE:
  Отлична платформа

  • В ЕКСПО CIAPE вклучва широк спектър компании-участнички: всички водещи световни производители на автомобили и авточасти като Дженеръл Мотърз, Форд, Фолксваген, Тойота, Даймлер-Крайслер, БМВ, ПСА Пежо Ситроен, Хюндай Мотор, Роберт Бош ГмбХ, Дензо Корпорейшън, Делфи Корпорейшън, Вистеон Корпорейшън, Валео С.А.; както и целият диапазон от 8-те производствени бази за автомобили и авточасти в Китай: Чангчун, Тианджин, Шанхай, Чонгкинг, Вухан, Вуху, Тайджоу и Ксиамен. Изложението също така представя всички вътрешни асоциирани предприятия на индустриалните вериги за авточасти и следпродажбени продукти. Купувачите могат напълно да се възползват от това изложение, за да се запознаят с основните световни доставчици, да открият и създадат нови канали за доставки и покупки.
  • Експозицията ще предостави златна възможност за купувачи от цял свят да получат всеобхватно и точно разбиране за общото ниво на китайската автомобилна промишленост и тенденциите и на развитие, както и да получат детайлна информация за производството, качеството, цените и възможностите за сътрудничество на китайския пазар на авточасти.
  • ЕКСПО CIAPE определено ще разкрие възможности за бизнес и ще послужи за отлична платформа за информационно консултиране, обмен и търговия между международните компании за авточасти, стремящи се да навлязат на китайския пазар.

  Търговска витрина

  • Изложението изчерпателно ще представи последните тенденции в глобалната автомобилна индустрия, водещите производства и технологии, новаторски научно-изследователски философии, концепции за опазване на околната среда, производствени и търговски тенденции, както и управленски стратегии като например:
  • Глобални покупки и модулизирани начини на доставка
  • Въвеждане на PDM (управление на данните за продукта) в научно-изследователската и производствената дейност и управлението на качеството на доставчика
  • Авангардни производствени методики като стегнато производство, производство точно на време и нулева наличност/инвентар.
  • Управленски методики, характеризиращи се с разнообразие на продукцията, малки партиди, модулизиране, точност и стройна верига на доставки.
  • Технологични тенденции, наблягащи върху безопасността, опазването на околната среда, икономия на енергия, обезопасеност против кражби, тенденция към електронизация, проучвания и мрежуване.
  • Тенденция към информатизация за проследяване на качеството, разрешаване на следпродажбените проблеми, възможност за бърз анализ и разпознаване на проблемите.

  Влияние

  • Пекин, където ще се проведе ЕКСПО CIAPE , е столицата на Народна Република Китай. Разположен в сърцето на Източна Азия, градът е не само център на транспорта и комуникациите на Китай (логистичен и информационен), но и средище на международната авиация. Като политически, културен, информационен и научно-изследователски център, градът е интернационален метрополис, който съчетава китайската традиционна цивилизация с модерната автомобилна култура.
  • Изложението ще привлече както китайски, така и чуждестранни водещи фигури на автоиндустрията в Пекин. На изложби, форуми, срещи на високо равнище, семинари и представяния на нови продукти ще бъдат споделени последните достижения в научно-изследователската област. Ще се представят най-новите теми в сферата на тенденциите на развитие, разделението и политиките на бъдещата глобална автомобилостроителна промишленост, производството на авточасти и следпазарното обслужване, включително и на поощряването на възникващите пазари като Китай.
  • По време на изложението ще се формулират широк диапазон насоки за развитието на китайската индустрия на авточастите и намеренията за взаимноизгодно сътрудничество между нациите. ЕКСПО CIAPE ще послужи като компас за китайската автоиндустрия и медународно сътрудничество.

  Добре дошли в Китай

  • Развитието на автомобилната промишленост в Китай беше облагодетелствано от политиката на реформи в страната и отварянето и към външния свят, както и от засиленото и коопериране с глобалната автомобилостроителна промишленост. Благодарение на икономическата интеграция, Китай се превърна във втория по големина потребител и третия по големина производител на автомобили пет години след присъединяването си към СТО. В този контекст, Китай ще разкрие по-големи възможности за коопериране от всякога досега за глобалната индустрия на автомобилостроене и прозиводство на авточасти. Кооперирането ще доведе до печеливша ситуация, която не само ще развие китайския пазар, но и самите мултинационални компании.
  • Бързоразвиващата се икономика и непрекъснато растящите стандарт и доходи превърнаха Китай, огромен потенциален пазар с население от 1.3 милиарда души, в страна на чудесата за всички автомобилостроители. Както гласи старата поговорка, че “ще поварвям когато видя”, трябва да дойдете в Китай, за да се уверите сами и да осъзнаете важността на най-новия огромен световен автомобилен пазар. Пропускът е грешка. Който изостане, ще бъде изложен на опасността да изпусне всички тези златни възможности, така че защо не се присъедините към нас?
  • През ноември 2007 г., в очакване на Олимпийските игри през 2008 г., ще ви посрещнем с добре дошли в Пекин, за да участвате в това грандиозно международно изложение на китайската индустрия за авточасти под формата на изложби, посещения, покупки, обмен, коопериране, търговски преговори и т.н.

  За обратна връзка:
  За допълнителна информация сме на Ваше разположение на тел./факс: 02/981 66 26, тел.: 02/989 72 40,
  E-mail: fairs@bcci.bg - отдел “Панаири и изложби” .

  Официален уеб-сайт на изложбата : www.iapechina.com

 

Back   HOME

21 юни 2007 г.