Бизнес форум с фирми от Шанхай

Българска търговско-промишлена палата, съвместно с Китайският съвет за насърчаване на международната търговия – Шанхай /Шанхайска търговска камара/ организираха бизнес форум между фирми от Шанхай и България, който се проведе на 18 юни 2007 г. в София.

Събитието бе осъществено и със съдействието на генералното консулство на България в Шанхай и търговската служба към Посолството на Китай в София.

Китайската бизнес делегация включваше 30 представители на 17 компании от град Шанхай и 7 представители на градските власти. Ръководител на бизнес делегацията бе г-н Джан Хъндъ, зам.председател на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия – Шанхай. Освен бизнесмени в делегацията имаше и представители на местната власт на Шанхай, водени от г-жа Дзиян Хъпин, зам.председател на Комисията за външноикономически връзки и търговия към Общинския съвет на Шанхай.

От българска страна интерес проявиха над 50 фирми. Бяха очертани следните сектори от взаимен интерес енергетика, логистика, химическа промишленост, фармацевтична промишленост, строителни материали, инженеринг, недвижими имоти, обща търговия; капиталов пазар, телекомуникации.

Като пример за добра практика - осъществено и развиващо се сътрудничество между двете страни, българската фирма Бон Марин Трейдинг направи презентация на дъщерната си фирма Бон Марин Пекин Трейдинг, която е със седалище в Пекин, Китай.

 

Back   HOME

19 юни 2007 г.