Среща с новия български посланик в Чили

Новият български посланик в Чили – г-н Валери Йотов посети БТПП на 13 юни 2007 г. преди отпътуването си за Южна Америка. Той се срещна със зам.председателя на БТПП – г-н Цветан Симеонов.

Г-н Йотов сподели, че Чили вече има пазарна икономика и се развива в положителна посока по отношение на външната си търговия – има сключени 56 споразумения за свободна търговия със страни от цял свят. За 2006 г. БВП на глава от населението възлиза на 7 хил.щ.д.

България се приема традиционно добре от чилийската страна и чилийския народ. Български фирми от секторите фармацевтика, тютюневи изделия, лека промишленост – конфекция и др. имат шансове на чилийския пазар. Г-н Йотов подчерта, че шансовете на българските фирми са също така и във формирането на съвместни предприятия – joint-venture . Според него българският износ за Южна Америка като цяло трябва да бъде насърчен и увеличен.

Г-н Сименов предложи размяна на бизнес делегации от двете страни в очертаните вече браншове. БТПП ще разчита и на съдействието на г-н Йотов за подписване на споразумение за сътрудничество с Чилийската търговска палата

 

Back   HOME

14 юни 2007 г.