Българо-турски бизнес форум

В периода 13-14 юни 2007 г. в България ще бъде бизнес делегация организирана от Борда за външно-икономически връзки /DEIK/ и Истанбулската търговско-промишлена палата за ежегодната среща на Българо-турския бизнес съвет.

Българската търговско-промишлена палата организира Българо-турски бизнес форум на 13.06.2007 г. от 14.30 часа в сградата на БТПП, зала А, ет. 1, ул. Искър 9.

Приложено ще намерите списък на турските фирми и регистрационна форма.

Моля, желаещите да вземат участие, да я попълнят и изпратят на е-mail:  bcentre@bcci.bg   или на факс: 02  987 32 09.

Моля, следете сайта на БТПП - www.bcci.bg/bulgaria/  за примени и допълнения в списъка.

 

 

Back   HOME

5 юни 2007 г.