Над 70 срещи осъществиха представителите на български фирми на форума в Подгорица - 29 и 30 май 2007

Черна Гора е независима република от м.март 2006 г. Стратегически приоритети в нейното развитие са: политическа стабилност и присъединяването към ЕС. БВП за 2006 година е нараснал с 6.5%, докато промишлеността отбелязва спад в началото на тази година. Само основният сектор от промилеността – производство на метали, бележи ръст от 7.7% . Изключително добре развита банкова система и капиталов пазар, съществуват две фондови борси, 4 дилърски и 15 брокерски къщи. Над 390 000 местни физически лица (от население 620 000) притежават и търгуват с акции на борсата.


В рамките на официалната визита на Президента на Република България Георги Първанов в Република Черна Гора 29-30 май 2007 г.се проведе бизнес форум между черногорски и български фирми, като последните бяха част от бизнес делегацията , съпровождаща Президента. Бизнес форумът беше организиран от БТПП и нейния партньор - Палатата на Черна Гора. Българската бизнес делегация беше водена от председателя на БТПП Божидар Божинов, а Палатата на Черна гора беше представена от заместник-председателя Велимир Миюскович.

17 български и 30 черногорски фирми участваха във форума, представяйки следните сектори от двете страни: металургия, хранителна промишленост, туризъм, химическа промишленост, строителство, винарство, текстилна промишленост, енергетика. Проведени бяха над 70 срещи между черногорските и българските фирми. Сключена беше и конкретна сделка меж д у българската фирма „Системкомерс” и черногорската „Нова Беранка”.


Взаимен интерес от страна на деловите среди беше проявен в областта на туризма, енергетиката, строителството, разделното събиране на отпадъци, като първоначалните разговори, водени между фирмите, ще продължат и ще спомогнат за сключването на конкретни сделки.

Беше изявен интерес от страна на черногорски фирми за установяване на контакт с български фирми с цел внос на корк, стъкло и сладкарски изделия.

Членовете на българската бизнес делегация проведоха срещи и в черногорската организация Бизнес “Алианц”. Участваха 16 местни фирми от секторите строителство, туризъм, маркетинг и реклама, IT услуги.

По време на официално проведените срещи, бяха отбелязани няколко основни проблеми, възпрепятставащи бизнеса в осъществяването на контакти между двете страни. На първо място липсата на ефективни транспортни връзки - няма директна авио линия между столиците София и Подгорица. На следващо място: след присъединяването на България към Европейския съюз, български граждани пътуват безвизово, докато за гражданите на Черна гора визовият режим в рамките на ЕС е задължителен. Беше отчетен и недостатъчния обмен на информация между двете страни, което пречи на разгръщането на пълния потенциал на икономическото сътрудничество. Дискутира се, че при транспортиране на стоки много по-удобно поради съкращаване на времето, би било използването на пристанище Бар, където кораби тръгват всяка вечер, вместо Черно море, Босфора, Гърция и т.н.

Тази есен очакваме бизнес делегация от Черна гора да посети страната ни, с цел провеждането на двустранни срещи с българския бизнес.

 

 

Back   HOME

31 май 2007 г.