Дни на партньорство – “ Outsource from Turkey ” 25 - 26 октомври 2007 г.

Истанбулската търговска палата и Турската под-контракторна борса ( създадена през 1991 г., за да подпомага партньорството ) организират Дни на Партньорство 25 - 26 октомври 2007 г.
Turkish Subcontracting Exchange / TSPX / ще бъде координатор между основните контрактори и под-контракторите .

Събитието ще се състои в Истанбулската търговска палата на 25 - 26 октомври 2007 г. , където чуждестранните и турски главни контрактори и купувачи ще имат възможност за среща с подходящи местни под-контрактори .

При желание за участие в това безплатно мероприятие , моля попълнете регистрационната форма и я върнете на адрес: yansanayi @ito .org .tr .

За помощ се обръщайте към TSPX .

The Istanbul Chamber of Commerce (ICOC)
The Turkish Subcontracting Exchange (TSPX)
Tel : 0090 212 455 6220, 6494, 6232
0090 212 455 6225, 6233, 6236
Fax : 0090 212 513 82 19
E-mail: yansanayi@ito.org.tr


 

Back   HOME

22 май 2007 г.