Покана за участие в проект “Подпомагане на МСП чрез бизнес менторство” (2007 - 2008)

БТПП започна работа по проект “Подпомагане на МСП чрез бизнес менторство”, с лидер Европалати и партнъори 36 Търговски палати от 18 страни – членки на ЕС. Проектът се финансира от Европейската комисия и е с продължителност 18 месеца.

Целта на проекта е подпомагане и насърчаване развитието на малкия и среден бизнес чрез индивидуални консултации, като от Българска страна се предвижда участието на 30 фирми.

Според критериите на проекта право да участват имат предприемачи, които са закупили минимум 50% от действаща фирма, в срок до една година от участието им в проекта. Допуска се участието и на семейни фирми, при същите критерии. Трансферирането на собствеността на фирмата трябва да се удостовери с копие от Съдебно решение.

Персоналните консултации ще бъдат предоставени след анализ на индивидуалните нужди на всяка от фирмите в областите:

  • бизнес мениджмънт,
  • бизнес планиране,
  • маркетинг,
  • съдействие при подготвяне на проектно предложение и кандидатстване по текущ търг за финансиране на дейности по европейски програми,
  • правни консултации,
  • счетоводство,
  • търговска стратегия.

Всички разходи по консултациите и обучението се поемат по проекта.

Краен срок за набиране на предложения участие в проекта – 18 юни 2007 г.

Моля при интерес обръщайте се към нас на
телефони: 8117 416, 988 34 82,
факс: 987 32 09,
Е- mail : projects @bcci .bg ,
Миряна Йовева, дирекция “Европейска интеграция и проекти”.


 

Back   HOME

22 май 2007 г.