Кипър – международен център за бизнес

На 21 Май 2007 г. Българската търговско-промишлена палата, заедно с Кипърската търговско-промишлена палата организираха презентация на Кипър, като благоприятно място за развитие на бизнес дейност.

Презентацията бе открита от г-н Георги Стоев, член на ИС на БТПП. Той отбеляза, че икономическите връзки между двете страни са дългогодишни и традиционни, въпреки че се състоят предимно в търговия и обмен на туристи. Г-н Вакис Лоизу, председател на Кипърско-българската бизнес асоциация, създадена през 2006 г. в Кипър сподели, че Кипър се развива като динамична страна, разположена на кръстопът – на 3 континента и след присъединяването й към ЕС на 1.05.2004 г. бележи значителен растеж в икономическо и социално отношение.

Условията за правене на бизнес в Кипър бяха последователно представени от специалисти от Министерството на търговията, индустрията и туризма на Кипър, от данъчни специалисти и юристи към различни консултантски фирми.

Основните характеристики на кипърската икономика са ниска инфлация /2%/и много ниска безработица /3,6%/, както и с висок растеж на БВП /3,8%/, БВП на глава от населението /2006 г./ - 19 000 евро. Всички тези показатели са благоприятни и над средното положително ниво за ЕС. В Кипър данъкът върху корпоративната печалба е само 10%. Прилага се либерален режим за чуждите инвестиции, като те са подпомагани от Център за обслужване на инвеститори, работещ от скоро като място за обслужване на едно гише. Центърът предлага 6 услуги наведнъж и с негова помощ фирма може да бъде регистрирана в Кипър само за 7 работни дни.

Към края на 2005 г. български компании са инвестирали 76 млн.евро в Кипър. Чуждите инвестиции в Кипър през 2005 г. са предимно насочени към финансови посреднически институции, недвижимо имущество и търговия.

От своя страна, Кипър е на 12-то място сред чуждестранните инвеститори в нашата страна.

Кипър е идеалният център за развитие на туризъм поради специфичното си разположение, природни ресурси и благоприятен климат. Островът е световно известен център на морското дело с двете пристанища Лимасол и Ларнака. Кипър е и център за транзитна търговия. 65 % от износа на страната е за ЕС, а от страните на общонстта внася 54%. По отношение на стокообмена между Кипър и България салдото е положително за нашата страна – т.е. Кипър внася повече отколкото изнася за България. Вносът на Кипър от България за 2006 г. възлиза на 61 млн.евро, а износът на 4 млн.евро.

За да се улеснят икономическите отношения на стопанските субекти от Кипър и света Правителството на Кипър е сключило споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с 42 страни, включително с България /в сила от 1.01.2001г./. По силата на тези споразумения се елиминира възможостта за двойно плащане на данък. С добро данъчно планиране може да се намали данъчната тежест. Трябва да се има пред вид и че споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане се прилагат въпреки местното законодателство, при по-изгодни условия.

Една компания заплаща данъци в Кипър, ако управлението и контролът й се осъществяват в страната. За личните данъци важи период от 183 дни годишно. При по-малък период на престой лични данъци не се дължат.

По време на презентацията бяха представени и нужните документи и процедури за регистриране на компания в Кипър:

  • одобрение на името
  • подготовка на меморандум и документ за основаването на компанията
  • форма за проследяване на формалностите ( HE 1)
  • форма от регистъра (HE2)
  • форма, оказваща директорите и секретар на организацията ( HE 3)
  • документи за платени такси

Изводите, направени в края на презентацията са:

  • между България и Кипър съществуват дълготрайни връзки – Между София и Ларнака има директни полети 6 пъти в седмицата. И двете страни са членки на ЕС. Поддържат дипломатически връзки от 1960 г. като са разменили дипломатически представителства. По неофициални данни в Кипър живеят и работят около 30 000 българи. В България учат годишно около 700 кипъски студенти.
  • В България оперират около 200 кипърски фирми. През 2006 г. Кипър се нарежда на 12-то място сред чуждестранните инвеститори в страната.
  • България може да се поучи от опита на Кипър при влизането на страната в ЕС.
  • Кипър предлага много благоприятни условия за правене на бизнес.

 

Back   HOME

22 май 2007 г.