Двустранни срещи между български и италиански фирми от Област Пулия

На 30 и 31 май 2007 г. в София, хотел Арена Сердика ( София, ул.” Будапеща” 2-4) ще се проведат

семинари и двустранни срещи между български и италиански фирми от Област Пулия,
работещи в секторите енергетика, инфраструктура и агроиндустрия .

Мероприятието се организира в рамките на областната политика за подпомагане на процеса на интернационализация на Област Пулия, Италия, в сътрудничество с Италианската Търговска Камара в България и Българска Търговско - Промишлена Палата. Целта на мисията е установяване на директни контакти с институции и български фирми, с цел разширяване на външнотърговското сътрудничество и индустриално коопериране с Италия.
 
За участие и повече информация за вижте приложените:

Бизнес център
Българска търговско-промишлена палата

tel: 02/8117 466, 8117 489
факс: 02/987 32 09 

Back   HOME

16 май 2007 г.