Българска бизнес делегация посети Виетнам

В периода 23- 27 април 2007 г. БТПП организира посещение в Социалистическа Република Виетнам на българска бизнес делегация, придружаваща вицепрезидента на Република България – г-н Ангел Марин. Посещението бе в отговор на визитата на вицепрезидента на Виетнам г-жа Чъонг Ми Хоа в България през октомври 2005 г. В делегацията участваха представители на 21 фирми, работещи в областта на информационните технологии и бизнес комуникации, финансови услуги, военно оборудване, петрол и петролни продукти, строителство, енергетика, зърнени култури, електроинструменти, производство на вино и храни, дървообработване, тютюнообработка, панаири и изложения.


На 23 април в Ханой бе проведен бизнес форум с виетнамски фирми в присъствието на вицепрезидентите на двете страни. Г-н Ангел Марин подчерта, че двете страни имат много добри отношения, въз основа на близкото минало. На глава от населението България е оказала най-голяма помощ на Виетнам в сравнение с останалите бивши социалистически страни, като през периода 1966 – 1989 година българската страна е оказала съдействие на Виетнам чрез предоставяне на кредити (повечето безлихвени) за финансиране доставките на оборудване и други за строящите се през този период 125 обекта във Виетнамл Според г-н Марин добрите традиции ще помогнат външнотърговското сътрудничество между България и Виетнам да бъде задълбочено, вестранно и прието за приоритетно.

Г-жа Хоа отбеляза, че Виетнам има среден растеж на БВП над 7% през последните 5 години. За период от 10 години БВП на страната се е увеличил 10 пъти. Виетнам е на второ място по износ на ориз и кафе, на 4-то място в света по износ на естествен каучук, така че страната е много добър източник на суровини. Водачът на бизнес делегацията г-н Васил Тодоров – главен секретар на БТПП наблегна на факта, че българската и виетнамската търговски палати следват традицията на постоянство и добра воля в отношенията си, с които през последните години бяха разменени няколко делегации и бяха организирани бизнес форуми с конкретни двустранни срещи.
По време на посещението бяха проведени разговори за изплащане на Виетнамския дълг към България за сметка на дървен материал и ориз. Бяха сключени сделки за продажба на българско вино във Виетнам.


Делегацията посети и град Хо Ши Мин, където на 26 април бяха проведени срещи с виетнамци, завършили образованието си в различни български университети. Голяма част от тях имат собствен бизнес в областта на търговията, ресторантьорството, туризма, електротехниката и др.
Бяха направени срещи и в провинция Фу Тхо, развиващ се район на 70 км от столицата Ханой, през който преминават трите големи реки на Виетнам /Червената река, река Да и река Ло/. Провинцията отдава специално значение на строителството и разработването на инфраструктура, транспортна система, система за електро и водоснабдяване, комуникационни системи, саниране на околната среда и се стреми да привлече инвестиции в тях. За това местната власт предлага и благоприятни условия за инвеститорите – намалени данъци и цени за използване на земя за инфраструктурни обекти.


Българският износ за СР Виетнам е твърде ограничен. Търговското салдо е отрицателно за Р България. Причината е както в прекратяване износа на азотни торове, така и в погасяване задълженията на СР Виетнам към Р България чрез доставка на стоки. През 2006 г. двустранният стокообмен се приближава до обемите преди 10 години. За миналата година възлиза на 27,7 млн. щ.д. Вносът от Виетнам се увеличава през последните 3 години със среден темп от 34 %.
Водещи стоки в износа от България за Виетнам през 2006 година са: инсектициди и отрoви за гризачи, пшеница, полипласти, вина от прясно грозде, интегрални схеми, хранителни продукти и др. По вноса за същата година основни водещи стоки са: каменни въглища, кафе, обувки облекла, пипер и др.

Реални възможности за разнообразяване на външно-търговските отношения между България и Виетнам, според експертите от нашата страна, съществуват в следните насоки:

- Химическа промишленост - търговия с химически продукти (суров каучук, карбамид, калцинирана сода, химикали за растителна защита и др.);
- Машиностроене - износ на металорежещи и металообработващи машини, части и детайли за асансьоростроенето;

- Фармацевтична промишленост – повишаване износа на лекарствени суровини и продукти;

 

- Лека промишленост - съвместно производство и износ на естествена коприна, производство на тютюневи изделия;
- Инженерингова дейност - проектиране и доставка от българска страна на комплектни технологични линии и предприятия “под ключ”, реконструкция и модернизация на построените с българско участие предприятия и доставка на резервни части за тях, изграждане на агро-комплекси, проектиране на районно-териториално устройство за приоритетни области във Виетнам, както и на инфраструктурни обекти, участие в реализацията на инвестиционни проекти на правителството на Виетнам в областта на енергетиката, туризма, химическата промишленост;
- Селско стопанство – доставка и проектиране на оборудване и системи за напояване;
- Съвместно производство на плодови сокове, бира, медикаменти в СР Виетнам, на текстил, кафе и обувки в България (на база внесени от Виетнам суровини), изделия и материали от специалната продукция;
- Търговия - увеличаване износа за Виетнам на български лекарства, вина, селскостопанска продукция и техника.

 

 

Back   HOME

27 април 2007 г.