БТПП ще ползва италианския опит при разработването на европейски проекти

Георги Стоев, член на ИС на БТПП, бе домакин на среща с делегация от Регионалния съвет на област Емилия Романя, Италия.

Целта на срещата бе обмяна на опит в работата по оперативни програми и ефективното използване на структурните фондове на ЕС в сферата на конкурентоспособността на фирмите и на професионалната квалификация.

Италианските гости представиха своя опит в разработката и изпълнението на проекти, насочени към развитие на предприемачеството като ефективен инструмент за съживяване на пазара на труда и проекти, подкрепящи създаването на стартиращ бизнес. В област Емилия Романя работят специализирани центрове, които с активното участие на ментори от реалния бизнес подготвят млади предприемачи, предавайки им „добри практики” от своето професионално развитие и израстване в кариерата. При стартирането на бизнес в Италия на предприемачите се предоставят пакет от услуги и финансови облекчения.

БТПП и представителите на региона постигнаха споразумение за сътрудничество по европейски проекти, насочени към повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и професионалното обучение.

Представителят на италианската област в България – Аурелио Донати , отбеляза, че стокообменът на България с Италия възлиза на 3 милиарда евро, като 450 хиляди евро от тях са реализирани от предприемачите от Емилия Романя.

На срещата бе коментиран и опитът на областта в туристическия сектор, развиван на базата на регистрирания географски регион на произход.Сред уникалните марки на хранителни продукти на областта са „прошуто ди Парма”, „ачето балсамико ди Модена, „пермиджано Реджано”, както и вината „Ламбруско” и „Сант Джовезе”.

 

Back   HOME

19 април 2007 г.