БТПП и Федерацията на потребителите в България започват работа
по създаването на Потребителски инфо центрове в страната

Създаването на потребителски инфоцентрове в страната съвместно с Федерацията на потребителите в България обсъдиха на среща в БТПП изпълнителният секретар на федерацията – инж. Павел Кърлев и зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов.

На нея присъства и изпълнителният секретар на Съвета GS1 - България при БТПП Христо Содев .

В рамките на срещата бяха обсъдени съвместни инициативи , свързани със защитата на потребителите.

Разгледани бяха начините за по-бързо и по-евтино реализиране правата на потребителите срещу нелоялни търговски практики в страната и чужбина, както и решаването на заведени от потребители дела от Арбитражния съд при БТПП , съгласно правилника за ускорено производство.

Федерацията на потребителите ще оказва съдействие при нелегитимното използване на стандартите на GS1 с акцент при маркирането с баркод на стоките. От своя страна Съвет GS1 -България се ангажира с обучение на експерти от Федерацията по тези стандарти.

Предстои подписване на споразумение за сътрудничество между двете организации, регламентиращо съвместните дейности.

 


 

Back   HOME

18 април 2007 г.