Наближава крайният срок за кандидатстване в
Програмата за обучение на мениджъри в Япония / Корея – Executive Training Programme

Последен шанс за мениждъри от Европа да кандидатстват в уникална програма за обучение в Япония / Корея

 

Мениджърите от страните на ЕС, желаещи да постигнат успех на японския или корейски пазар могат да кандидатстват по програмата ETP – Програма за обучение на мениджъри до 15 май 2007 г. Тя се промотира в Европа от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати и нейните членове .

ETP е 12 месечна програма, финансирана и управлявана от Европейската Комисия, която предоставя на участниците безплатно, специализирано обучение по японски / корейски език във водещи европейски, японски и корейски университети* и практически бизнес опит в Япония или Корея съответно .

Общо 50 европейски фирми, от семейни МСП до мултинационални компании са участвали в програмата през 2006/2007.

Към момента от всички европейски страни най-много български фирми са проявили интерес към програмата. Над 30 български фирми кандидатстват по програмата ЕТР 2007/08 . Те работят в областите: информационни технологии, туризъм, финанси и инвестиции, металообрабоване, хранително вкусова промишленост и др.

Участниците в ETP получават стипендия 24.000 евро . Очаква се компаниите, които ги изпращат да допринесат към разходите им при престоя по време на програмата, както и да продължат трудовите си правоотношение с участника по време на ETP.

Европейските мениждъри разполагат с 60 места за програмата ETP за изданието й 2007/08 и могат да кандидатстват до 1 5 май 2007 г . на www.etp.org . Успелите кандидати ще имат възможността да последват повече от 1000 мениждъри, вече участвали в програмата от самото й създаване през 1 979 г.

Програмата ETP предлага :

  • 3 месеца интензивни семинари по бизнес култура и изучаване на корейски или японски език в Париж, Милано и Лондон ( допълнени от дистанционно обучение ); /* Sciences Po ( Париж ), SOAS ( Лондон ), SDA Bocconi School of Management ( Милано ), Waseda ( Токио ) and Yonsei ( Сеул )/.
  • 6 месеца задълбочено обучение по език и местна бизнес култура в Токио или Сеул ;
  • 3 месеца практика в японска или корейска компания, заедно със засилено езиково обучение

За да получат повече информация кандидатите трябва да се свържат с местния координатор по Програмата ETP в БТПП:
Габриела Димитрова, Бизнес център, тел.: 02 811 74 89, 811 74 66,
e-mail: interdpt@bcci.bg.

Апликационната форма и повече информация е на разположение на www.etp.org
Информация за проекта може да получите и на адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/etp/index.htm


 

Back   HOME

13 април 2007 г.