Покана за участие в семинар "Принципи и приложение на метрологията в химията", 7- 8 май 2007 г.

Българската търговско-промишлена палата съвместно с Българският институт по метрология и Институтът за сравнителни материали и измервания към обединените изследователски центрове на Европейската Комисия (IRMM-JRC) организират специализиран семинар за обучение по метрология в химията (TrainMiC).

Семинарът ще се проведе на 7 и 8 май 2007 г. в сградата на БТПП, София, ул.Искър 9, Зала А

Обучението подпомага постигането на изискванията, поставени в стандарта БДС EN ISO/IEC 17025.

Ще бъде представена следната информация: основни принципи за установяване и демонстриране на проследимост на резултатите от измерване, оценяване на неопределеност на измерванията в съответствие с Ръководство за изразяване на неопределеността (GUM) и статистиката, необходима за това валидиране на процедурата на измерване, правилно използване на сравнителни материали и интерпретиране на резултати от междулабораторни сравнителни измервания.

Предвиждат се практически упражнения: “Построяване на бюджет на неопределеността” и “Проследимост, неопределеност, валидиране”.

Семинарът е подходящ за:

- лица, извършващи измервания в химични лаборатории;
- технически оценители, ангажирани в акредитацията;
- крайни потребители на резултати от измервания.

След завършване на обучението, участниците ще получат сертификат за участие, издаден от Института за сравнителни материали и измервания (IRMM).Програмата на семинара е приложена ТУК.

Желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта, приложена ТУК,
на факс: 02/987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg, или да потвърдят на тел: 02/ 811 74 21, 873 52 50

Крайният срок за регистрация е 03.05.2007 г. /четвъртък/

 

Back   HOME

11 април 2007 г.