Общо събрание на
Българо-Американски търговски и икономически съвет към БТПП
25 април 2007 г.

Българо-Американският търговски и икономически съвет (БАТИС) към БТПП кани своите членове на годишно Общо събрание, което ще се проведе на 25.04.2007 г. от 18.30 часа в сградата на БТПП на ул. Искър, 9. Събранието ще бъде организирано под формата на официална вечеря в ресторанта на Световния търговски център, който се намира на шестия етаж в сградата .

Общото събрание на БАТИС ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БАТИС за 2006
  2. Финансов отчет
  3. Програма на БАТИС за 2007
  4. Промени в Правилника за устройството и дейността на БАТИС
  5. Избор на Управителен съвет
  6. Други

ирмите, желаещи да станат членове на БАТИС, също могат да участват в събитието, като своевременно потвърдят участието си на
e-mail: batec@ bcci bg или на тел.; (02) 8117 417 до 18 април 2007 г.
Местата са ограничени и желаещите ще бъдат утвърдени по реда на постъпване на заявката.


 

Back   HOME

6 април 2007 г.