Отчетно събрание на Арбитражния съд при БТПП за 2006 г.

На 4 април 2007 г. се състоя отчетното събрание на АС при БТПП за 2006 година. Арбитражните колегии бяха представени с необходимото мнозинство и отчетният доклад на Председателя на АС – Силви Чернев, бе приет единодушно от присъстващите.

Направените изказвания от страна на арбитрите акцентираха върху положителните страни от работата на Съда, израз на които са добрите финансови резултати за 2006 г., както и значителното увеличение на броя на делата през отчетната година в сравнение с предшестващите години.


 

Back   HOME

6 април 2007 г.