7 години Евроклуб при БТПП

На 3 април 2007 г. Eвро Инфо Центърът към Българската търговско-промишлена палата организира поредната среща на Евроклуба към Палатата. Срещата премина под мотото “Българският бизнес в ЕС” и отпразнува членството на България в ЕС, 50-годишнината от подписването на Римския договор и 7-та годишнина от създаването на Евроклуба. В срещата взеха участие посланици и търговските представители на страните-членки на ЕС и страни-кандидатки, политици, предприемачи и журналисти – членове на Евроклуба.

Срещата започна с обръщение на Председателя на БТПП г-н Божидар Божинов, след което Н. Пр. г-н Михаел Гайер - посланик на Ф. Р. Германия, представи п риоритетите на немското председателство на Съвета на Европейския съюз: по-нататъшно развитие на ЕС като добре функционираща общност на 27-те чрез провеждане на вътрешни реформи за гарантиране жизнеспособността на разширената Общност; завършване на процедурата по ратификация от страните-членки на договора за Конституция на Европа; г арантиране икономическото, социалното и екологичното бъдеще на Общността ; по-голяма сигурност, контрол върху миграцията и стимулиране на интеграцията, гарантирана защита на човешките права и свободи. Мотото на Германското Председателство е „Европа – да успеем заедно”.

Майкъл Хъмфрис - Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, очерта възможностите и перспективите пред България като страна-членка. България има много важна роля в рамките на ЕС, посочи Хъмфрис и подчерта нейния принос за културното разнообразие и развитието на Обединена Европа.

 

Кратко представяне на ролята на банковия сектор за съфинансиране на проекти на ЕС направи и г-н Петер Харолд – главен изпълнителен директор и председател на УС на НVВ Банк Биохим u Хеброс Банк, банки от УниКредит Груп и зам.-председател на Евроклуба при БТПП. Присъстващите бяха запознати и с ролята и функциите на Европейския парламент от з ам.-директора на Информационния офис на Европейския парламент в България г-н Цветомир Бояджиев .

Срещата бе закрита от г -жа Ингрид Шикова - Председател на Евроклуба, която подчерта ролята на Евроклуба за успешното интегриране на българския бизнес във Вътрешния пазар на ЕС.

Евроклубът към БТПП е основан през 2000 г. по иницатива на Евро Инфо Център-София под егидата и с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Той има над 600 членове, ангажирани към процеса на присъединяване на страната ни към ЕС, сред които предприемачи, председатели на браншови асоциации, дипломатически представители, политици, журналисти от национални и регионални медии. Дейността му е свързана с организиране на срещи на членовете с представители на Европейската комисия и с посланиците на страните-членки на ЕС, семинари и дискусии на европейска тематика.

 

 

Back   HOME

6 април 2007 г.