Покана за участие в Международен Инвестиционен Форум "Сътрудничество, инвестиции, икономическо развитие "Таврийски хоризонти", 19-20 април 2007г., гр. Херсон, Украйна

В Украйна в гр. Херсон на 19-20 април 2007 година ще се състои Първият Международен Инвестиционен Форум "Сътрудничество, инвестиции, икономическо развитие "Таврийски хоризонти".

Теми на форума:

- активизиране на инвестиционното сътрудничество на Херсонска област с чуждестранни и родни партньори
- представяне на инвестиционни проекти
- споразумения за сътрудничество на Херсонска област с регионите на задгранични страни
- сътрудничество между предприемачите в областта и представители на чуждестранния бизнес.

Във Форума ще участват представители на: правителството, профилни министерства, местната власт на регионите на Украйна, дипломатическите представителства и търговско-икономическите мисии на чуждите страни, акредитирани в Украйна, международни финансови организации, инвестиционни компании и фондове, чужди инвеститори, представители на банкови учреждения, предприятия, бизнес кръгове и научни работници на Украйна.

Повече информация за програмата ще намерите тук, както и на   www.investor.ks.ua.

Участието във форума е безплатно.

При интерес, моля потвърдете участие на Организационния комитет до 10 април 2007 г.
в Херсон тел./факс: +380552 22 62 84; тел. + 380552 26 23 80, + 380552 26 21 11, + 380552 22 35 00;
e-mail: up-ekon@oda.kherson.ua.

 

 

Back   HOME

3 април 2007 г.