България и Мексико търгуват свободно от 1 януари 2007 г.

Новите търговски отношения между България и Мексико обсъдиха на работна среща търговския съветник на Мексико – г-н Франциско Гонзалес, почетния консул на Мексико в България - Пенчо Ралчев и заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов.

От 1 януари 2007 г. влиза в сила подписания между Мексиканските съединени щати и Европейския съюз Договор за икономическо и политическо асоцииране и сътрудничество. Чрез документа се инстуционализира политическия диалог между ЕС и Мексико, насърчава се търговско-икономическото сътрдничество и се установява зона за свободна търговия за стоки и услуги.

С присъединяването си към ЕС България може да се възползва от преференциалните условия по това споразумение при износа на стоки и услуги.

С цел насърчаване на двустранната търговия между България и Мексико търговският съветник г-н Гонзалес предложи организирането съвместно с Българската търговско промишлена палата на информационен семинар за това Как се прави бизнес с Мексико през месец юни 2007 г. БТПП покани делегация от мексикански фирми с интереси в областта на туризма, машиностроенето, химическата промишленост и селското стопанство. 

Back   HOME

29 март 2007 г.