Али Бабаджан: Реформите и промените в бизнес средата направиха Турция привлекателна за инвестиции

България е мост за Турция към ЕС, а Турция е мостът на нашата страна към азиатските пазари. Страната ни извървя пътя към пълноправното членство и е готова да сподели своя опит с Турция. Това каза председателят на БТПП Божидар Божинов при откриването на срещата на българския бизнес с турския държавен министър и Главен преговарящ на Турция с ЕС Али Бабаджан.

Турция заема първите места сред търговските ни партньори, имаме и общи планове, свързани с икономиката, с регионалната пътна и инженерна инфраструктура, допълни Божидар Божинов.

Турският държавен министър информира за предприетите реформи и мерки, свързани с процеса на преговорите за членство в ЕС.

Страната ще преговаря по 35 глави. По думите му страната е готова да преговаря по 4 глави - промишлени политики, икономически политики, статистически политики и финансов контрол. Министър Бабаджан изрази надежда, че след 5 години Турция ще бъде много променена и няма време за губене по отношение стартирането на реформите. Страната ни има волята да осъществи реформите независимо от хода на преговорите с ЕС, подчерта Главният преговарящ на Турция.

Външнотърговският оборот на Турция за 2006 г. възлиза на 220 милиарда $. Икономическият ръст е над 7 % за последните 5 години, бюджетния дефицит – 07 % от БВП, привлечените чужди инвестиции са 20 милиарда $, отбеляза турският държавен министър. Стокообменът с България за 2006 г възлиза на повече о 3 млрд $ - търговията е балансирана, а директните турски инвестиции са в размер на 600 милиона $, посочи министър Бабаджан. Той изрази мнението, че пълноправното членство на България в ЕС и напредъка на Турция към членството са гаранция за успешното развитие на бизнес контактите между двете страни.

На въпрос, зададен от председателя на БТПП , какви мерки предприема турското правителство по отношение защитата на интелектуалната собственост и регистрираните търговски марки, министър Бабаджан отговори, че нормативната база в това отношение е хармонизирана с европейските директиви. Предстои работа по създаването на контролните органи , които да налагат санкции при нарушения на правата на интелектуална собственост.Главният преговарящ на Турция с ЕС изрази надежда, че във времето и с политическа воля този проблем ще бъде регулиран. Когато няма определени стандарти, норми и санкции е много лесно да се копира, дублира и произвежда стока, която след продажбата си да носи пари, посочи министър Бабаджан.

В отговор на въпрос какви реформи са направени с цел подобряване на бизнес средата в Турция, държавният министър посочи намаляването на данъчните ставки, макроикономическите показатели, облекчен административен режим и редуциран разрешителен и лицензионен режим за стартиране на дейност.

 

Той представи Насърчителната програма на правителството с цел подобряване на икономическата среда в страната.
В нея се поставя тежест не на секторното развитие на икономиката, а на научноизследователската дейност и преодоляване на различията между отделните области в страната – общо 81. В 49 от тях се предоставя безвъзмездно земя, дават се 50% субсидия за използваната от фирмата енергия , предвидени са субсидии за социални осигуровки на работниците и служителите във предприятията и фирмите, локализирани в тези области. Работещите в сферата на научноизследователската и развойна дейност са освободени от плащане на Данък общ доход, посочи министър Бабаджан.

В срещата на 20 март 2007 г участваха членовете на УС на БТПП, посланикът и търговският аташе на Турция в София, съпредседателят на Българо-турския бизнес съвет и председателят на Турско-българската икономическа камара.

 

Back   HOME

20 март 2007 г.