Представител на ТПП на Барселона посети БТПП

През 1985 год. Сдружение “ИНТЕРПРЕД” е прието като редовен член на Асоциацията на Световните Търговски Центрове – Ню Йорк и започва да предлага съответния пакет от бизнес услуги като световен търговски център, паралелно с предоставянето на представителска и външнотърговска дейност.
Марта Амороз, представител на ТПП на Барселона , посети БТПП за среща със зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Двамата обсъдиха развитието на контактите между двете палати и бъдещи инициативи.

Марта Амороз е началник на международния отдел на ТПП на Барселона и е в София заедно с 15-членна бизнес делегация. Испанските бизнесмени са представители на фирми от секторите информационни технологии, строителство и околна среда.

В поддържания от БТПП търговски регистър има 41 дружества с испански капитали. От тях 13 са със 100% испанско участие, 20 са смесени компании и 8 са търговските представителства.


 

 

Back   HOME

16 март 2007 г.