Редовно заседание на бюрото на GS1 България

Първото за 2007 г. редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТТП се проведе на 15 март . На него бяха взети решения, които ще се предложат за приемане на тазгодишното общо събрание на GS1 България в края на месец ноември.

Бюрото взе решение GS1 България да продължи да акцентира върху обучение на всички нива с цел правилното приложение на стандартите GS1 на територията на България .Ще бъдат предприети инициативи за информирани на експерти от всички сектори на промишлеността как стандартите GS1 спомагат за по-ефективно управление на движението на стоки и услуги по веригите за търсене и предлагане.

Друг основен момент от заседанието бе представянето на брошура за стандартите GS1 в здравеопазването и как с взаимни усилия може да се допринесе за изграждането на стабилна и надеждна здравна система в България.


 

Back   HOME

15 март 2007 г.