Покана за участие в семинар
МИТНИЧЕСКА СИСТЕМА И ПРЕФЕРЕНЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
26 - 27.03.2007 г.
БТПП , София, ул. Искър 9 , Зала А

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с партньорският проект между Асоциацията на германските търговско-промишлени палати и Асоциацията на Балканските палати (DIHK-ABC) организира семинар на тема:

“ Митническа система и преференции на Европейския съюз ”

Въпроси, които обхваща семинарът:
 • Система на преференции на ЕС;
 • съблюдаване на правилата;
 • принципи за определяне произхода на продуктите;
 • оценяване на произхода на продуктите;
 • източници на установените правила;
 • правила за акумулиране;
 • допълнителни технически условия;
 • генерални системи за преференции;
 • доказване произхода на продуктите чрез документи;
 • санкции и глоби;
 • новите моменти в митническата система на България и Румъния след присъединяването им към ЕС.

Лектор ще бъде Helmuth Berndt , експерт по митнически и данъчни въпроси, Берлин , Германия

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационна карта, приложена тук, на факс: (02) 987 32 09, e-mail: interdpt@bcci.bg ,

или да потвърдят на тел: (02) 811 74 66, 811 74 21

Крайният срок за регистрация е 23.03 .2007 г. / петък /

 

 

Back   HOME

13 март 2007 г.