Съвместни инициативи на БТПП и СРС за популяризиране на медиацията

На работна среща в БТПП бяха обсъдени възможности за популяризиране на медиацията в Софийски районен съд.

Коментирана бе възможността за поставяне на информационни табла и материали за медиацията в сградата на СРС, както и на информация в уебстраницата на Съда.

Разгледана бе възможността за запознаване на съдиите от СРС със същността на процедурата и обучение в медиаторски техники и механизъм за насочване на случаи.


В срещата, проведена на 06.03.2007г., участваха Стефан Кюркчиев – заместник-председател на Софийски районен съд; г-н Цветан Симеонов- заместник-председател на БТПП, г-жа Деница Илиева – Координатор на Центъра за медиация към АС при БТПП, г-жа Севдалина Александрова – Председател на Професионална асоциация на медиаторите в България, г-жа Албена Комитова – Член на контролния съвет на Професионална асоциация на медиаторите в България.

В рамките на срещата бе обсъден проект на споразумение за сътрудничество за насочване към медиация от страна на Съда.

 

 

Back   HOME

7 март 2007 г.