Покана за участие в семинар „Новите моменти в социалното и здравно осигуряване” - 15 март 2007 г.

Българската търговско-промишлена палата организира на 15 март – четвъртък, от 9.30 ч. семинар на тема: „Новите моменти в социалното и здравно осигуряване”.

Семинарът ще се проведе в сградата на БТПП, София, ул. Искър 9, зала А.
Лектор ще бъде г-жа Аспасия Петкова, зам.директор в НАП.
Теми:
І. Социално осигуряване-2007 г.-промени
1. Вноски за ДОО- осигурени лица, осигурителни рискове, срокове за внасяне, лихви за закъснения.
2. Задължение на работодателите и самоосигуряващите се лица за подаване на информация в ТД на НАП – за осигурителен стаж, осигурителен доход, за регистрация на трудови договори и т.н.
3.Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ - изисквания към социалното осигуряване.
4. ДОПК- контрол и административно-наказателна отговорност за нарушения , свързани със социалното осигуряване.
5. Издаване на удостоверения за липса на задължения.
6.Изплащане на паричните обезщетения и помощите от НОИ.
7.Възможности за закупуване на осигурителен стаж.
8.Предаване на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник.
9. Заверка на осигурителните книжки.
10. Координация и хармонизация на социалноосигурителните схеми в рамките на Европейската общност.
II Здравно осигуряване- 2007 г.- промени
1.Осигурителни вноски
2. Доказване на здравноосигурителния статус и липса на задължения пред органите на НАП.
3.Здравно осигуряване на българите в чужбина, на студентите в Р.България и в чужбина, на чужденците в Р.България и т.н.
3.Контролно-ревизионна дейност и административно-наказателна отговорност по ДОПК и ЗЗО.

Крайният срок за потвърждаване на участието е 13.03.2007г. /вторник/

Желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната форма, приложена тук,
на факс: 02/987 32 09 или e-mail: interdpt@bcci.bg

За контакти: тел.: 02/811 74 89, 811 74 66

 

Регистрационна форма >>

   

 

Back   HOME

5 март 2007 г.