Покана за участие в проект “Подпомагане на МСП чрез бизнес менторство” (2007-2008)

  Българската търговско-промишлена палата започна работа по проект “Подпомагане на МСП чрез бизнес менторство”, с лидер Европалати и партнъори 36 Търговски палати от 18 страни – членки на ЕС. Проектът се финансира от Европейската комисия и е с продължителност 18 месеца.

  Целта на проекта е подпомагане и насърчаване развитието на малкия и среден бизнес чрез индивидуални консултации, като от Българска страна се предвижда участието на 30 фирми.

  Според критериите на проекта право да участват имат предприемачи, които са закупили минимум 50 % от действаща фирма, в срок до една година от участието им в проекта. Допуска се участието и на семейни фирми, при същите критерии. Трансферирането на собствеността на фирмата трябва да се удостовери с копие от Съдебно решение.

  Персоналните консултации ще бъдат предоставени след анализ на индивидуалните нужди на всяка от фирмите в областите:

  • бизнес мениджмънт,
  • бизнес планиране,
  • маркетинг,
  • съдействие при подготвяне на проектно предложение и кандидатстване по текущ търг за финансиране на дейности по европейски програми,
  • правни консултации,
  • счетоводство,
  • търговска стратегия.

  Фирмите включени в проекта ще получат възможност за повишаване езиковата квалификацията на своя персонал чрез участие в обучителни курсове в Солун, Гърция.

  Всички разходи по консултациите и обучението се поемат по проекта.

  Краен срок за набиране на предложения за първия етап по проекта– 20 март 2007 г.

  Моля при интерес обръщайте се към нас на телефони: (02) 8117 416, 988 34 82, факс: (02) 987 32 09, Е- mail: projects@bcci.bg , Миряна Йовева, дирекция “Европейска интеграция и проекти”.

   

 

Back   HOME

5 март 2007 г.