Покана за участие в семинар „Как се прави бизнес в Австрия”
14 март 2007 г.

Българската търговско-промишлена палата съвместно с Austrian Business Agency , DLA Piper / FOWI , Ernst & Young Vienna организират семинар на тема „Как се прави бизнес в Австрия” .

Семинарът ще се проведе на 14.03.200 7 г. /сряда/ в сградата на БТПП - София, ул. Искър 9, зала А от 09.30 часа.

Програмата на семинара предвижда представяне на б изнес дестинация - Австрия, разясняване на п равните и данъчните аспекти при осъществяване на бизнес в страната.

Ж елаещите да вземат участие в семинара, моля да а изпратят попълнена регистрационна та карта , приложена тук на факс: 02/987 32 09 или e - mail : irelations @ bcci . bg ..

Крайният срок за регистрация е 12.03 .200 7 г. / понеделник / .  

За контакти: тел.: 02/811 74 89, 421

   

 

Back   HOME

1 март 2007 г.