Възможности за българския бизнес в Косово

Насърчаването на външно-икономическото сътрудничество и експортния потенциал на българските фирми е сред приоритетите на Българската търговско-промишлена палата. Това каза на откриването на бизнес форум с фирми от Косово главният секретар на БТПП –Васил Тодоров.Той отбеляза, че икономическо сътрудничество на Балканите е от голямо значение за българския бизнес.

Вносът на български стоки в Косово през изминалата година възлиза на близо 90 милиона евро . Това съобщи председателят на Търговско-промишлената палата на Косово Бехим Бекай, ръководител на деловата мисия от Косово.

Бекай покани българските компании да се включат в приватизацията на косовски предприятия, както и да изнесат производствата си в Косово.

С влизането на България в ЕС се откриват нови възможности за разширяване на икономическите връзки между българските и косовските делови среди, отбеляза Бехим Бекай. По думите му Косово има търговски преференции от ЕС и може да предложи привлекателни възможности за установяване на производства и привличане на чужди капитали. Той допълни, че законодателството на провинцията е модернизирано и хармонизирано с европейското.

Председателят на Косовската ТПП представи икономиката на провинцията, като посочи, че Косово отчита икономически ръст от 5 на сто за изминалата 2006 г., дължащ се изцяло на частния сектор. БВП на глава от населението е 1200 евро. Към момента в специален фонд за събиране на средства от приватизация в Косово са събрани 180 милиона евро, като се очаква процесът да приключи до края на годината. Бекай съобщи още, че вече има български компании, участвали в раздържавяването на косовски предприятия.

В бизнес форума, организиран от БТПП на 27 февруари 2007 г. , участваха представители на 10 фирми от Косово и на 26 български компании от секторите строителство и монтажна дейност; търговия със строителни материали; внос на автомобилни и промишлени масла; търговия с петролни продукти; бутилиране на минерална вода и търговия с храни, петролни компании и производители на материали за електротехниката.

   

 

Back   HOME

27 февруари 2007 г.