Японски университет с интерес към сътрудничество и информационен обмен с БТПП

Георги Стоев, член на Изпълнителния съвет на БТПП и заместник-председател на Българо-японския икономически съвет при Палатата, бе домакин на работна среща с проф. Масаюки Имаи от Нихон Фукуши Юнивърсити, Япония, проведена на 19 февруари 2007 г.

Проф. Имаи е в България за да направи проучване за икономическата ситуация в България и възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество , след присъединяването на страната в ЕС. Тема на разговорите бяха макроикономическите показатели на България, както и възможностите за привличане на японски инвеститори в сферата на възобновяемите енергийни източници , както и за производство на резервни части за японската автомобилната индустрия .

След презентацията на г-н Стоев , проф. Имаи изрази впечатленията си от богатата информационна база на БТПП и поддържаната от Палатата страница в Интернет. Японският учен изрази желание за продължаване на сътрудничеството с БТПП в сферата на информационния обмен, както и желание за съвместна работа с Българо-японския икономически съвет.

   

 

Back   HOME

21 февруари 2007 г.