Започва работа българо-австрийска смесена комисия за борба с корупцията и подобряване на административната среда

Да се направи описание на констатираните от австрийски инвеститори у нас отклонения от нормалните административни практики договориха на среща в БТПП на 19 февруари 2007 г. заместник-председателят на Палатата Цветан Симеонов и търговският съветник към Посолството на Австрия у нас Михаел Ангерер . Въз основа на тях и след преглед от експерти на БТПП и на австрийската страна ще бъдат оформени предложения до компетентните институции за набелязване на мерки за отстраняването им, включително промени в нормативната уредба, ако е необходимо.

Това е първата инициатива на българо-австрийската смесена комисия за борба с корупцията и подобряване на административната среда.

Създаването на смесената комисия бе обявено от председателите на БТПП и на Австрийската стопанска камара – Божидар Божинов и Кристоф Лайтъл на 12 февруари 2007 г.в рамките на посещението на президента на Австрийската стопанска камара и членове на неговия екип в София.

Комисията ще подготвя от името на българския бизнес и на австрийските инвеститори в България съвместни предложения за подобряване на административните режими.

В търговския регистър, поддържан от БТПП, са регистрирани 179 дружества с австрийски капитали.

На адрес bcci@bcci.bg / в БТПП/ и на sofia@austriantrade.org /Търговска служба към Посолството на Австрия/ фирмите ще могат да изпращат сигнали за установени нередности, които Комисията ще разглежда и след обсъждане ще подготвя предложения за отстраняването им.

На 14 март 2007 г. в БТПП ще се проведе семинар , на който българските фирми ще бъдат запознати с условията за инвестиране в Австрия. Семинарът се организира от Палатата и Австрийска бизнес агенция.
     

 

Back   HOME

20 февруари 2007 г