БТПП организира бизнес срещи с фирми от Косово

  Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Косовската търговска палата организира бизнес срещи с фирми от Косово на 27 февруари 2007 г.

  Делова мисия , организирана от Търговско-промишлената палата на Косово ще посети София за среща с български компании. Фирмите от Косово работят в следните области:

  • строителство и монтажна дейност;
  • търговия със строителни материали;
  • внос на автомобилни и промишлени масла;
  • търговия с петролни продукти;
  • бутилиране на минерална вода и
  • търговия с храни.

  Списъкът на фирмите е приложен тук.

  Срещата ще се проведе на 27 февруари 2007 г. от 10.00 часа . в сградата на БТПП – ул. Искър 9, зала А.

  Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната форма, приложена тук на факс: (02) 987 32 09 или e-mail: interdpt@bcci.bg в срок до 26.02.2007 г. / понеделник /

  За контакти: тел.: (02) 811 74 66, 811 74 94
     
  Back   HOME
19 февруари 2007 г