Смесена комисия между БТПП и Австрийската стопанска камара ще подготви съвместно предложения за облекчаване на административните процедури в България

Смесена комисия между БТПП и Австрийската стопанска камара ще разработи съвместно предложения за улесняване на административните процедури в България. За това се договориха председателите на двете бизнес организации Божидар Божинов и Кристоф Лайтъл.

Президентът на Австрийската стопанска камара и представители на неговия екип посетиха БТПП на 12 февруари 2007 г.

Председателят на БТПП изказа благодарност за подкрепата, оказана от Австрия за членството на България в ЕС. Той изтъкна приноса на българския бизнес в постигнатите икономически успехи на страната ни. Г-н Божинов подчерта, че с присъединяването си към Евросъюза България ще разнообрази общия пазар със специфични български продукти с високо качество.

Председателят на БТПП информира г-н Лайтъл, че Палатата полага големи усилия и внася предложения до правителството за редуциране на административните бариери и премахване на бюрократичните пречки и корупция.В този смисъл опитът на Австрийската стопанска камара ще е от голяма полза, отбеляза г-н Божинов.

Президентът на Австрийската стопанска камара посочи, че за подобряването на бизнес климата , привличане на чужди инвеститори и продължаване на икономическия растеж на България е необходимо да има по-малко бюрокрация, бързи процедури и сигурни лицензи. Работна група от експерти от двете организации ще започнат работа по конкретни предложения към българското правителство.

В хода на разговорите бе коментиран въпросът за подпомагане на експортния капацитет на българските предприятия след присъединяването на страната ни към ЕС. Австрия е европейският шампион по развитие на експорта и това бе постигнато чрез разработване на стратегия и мерки, които ще споделим, увери г-н Кристоф Лайтъл. Той предложи и опита на Австрийската стопанска камара при подготовката на проекти, финансирани от ЕС.

Двете бизнес организации ще си сътрудничат и в сферата на професионалното образование. Към Стопанската камара на Австрия е най-големият институт за професионално обучение, а към БТПП е единственият лицензиран Национален център за професионално обучение.

Г-н Лайтъл сподели положителните си очаквания за икономическото развитие на България и прогнозира позитивни перспективи в бъдеще. Председателят на БТПП отбеляза, че българските фирми, които работят на светло и са доброволни членове на Палатата – 47 хиляди, дават 63 % от брутната добавена стойност на страната и те са партньорите на ЕС. Той също изрази оптимистични прогнози за европейското бъдеще на България.
     

 

Back   HOME

13 февруари 2007 г