БТПП пое Председателството на Централната европейска инициатива на търговските палати

Българската търговско-промишлена палата поема председателството на Централната Европейска инициатива на търговските палати / Central European Chambers of Comerce Initiative –CECCI/ в рамките на националното председателство на България на Централната европейска инициатива /ЦЕИ/ .

Символът на CECCI бе връчен на председателя на БТПП г-н Божидар Божинов и зам.-председателя Красимир Дачев от Карло Спаньоли – ръководител на постоянния секретариат на CECCI и представител на Съюза на търговските палати на Италия.

На церемонията присъстваха Елизабета Довиер – ръководител на отдела за разработване и реализиране на проекти в рамките на CECCI , Едуард Шварц – представител на Асоциацията на Германските търговски палати, представители на Балкански търговски палати .

През първата година от членството си в ЕС, България има уникалния шанс да председателства най-голямата и най-старата регионална организация в Централна и Източна Европа, посочи председателят на БТПП Божидар Божинов. Той подчерта, че БТПП ще следва приоритетите на ЦЕИ за укрепване на търговското и бизнес сътрудничество и икономическо развитие в региона чрез търговска либерализация, реализирането на стратегически инфраструктурни проекти, укрепване капацитета на транс-граничните общини и региони. БТПП ще подпомага своите партньори от Западните Балкани за тяхното присъединяване към ЕС, като положи усилия за улесняване свободното движение на стоки и хора, уеднаквяване митническите документи и облекчаване на визовия режим, допълни г-н Божинов. По думите му ,БТПП , като инициатор на създаването на Асоциацията на балканските палати /АВС/ ще продължи подкрепата си в подготовката на бизнеса от балканските страни за членство в ЕС .Като приоритетни дейности председателят на БТПП посочи изграждане на транспортна инфраструктура между балканските столици.

България има предимството, че вече е член на ЕС и ще може да сподели с останалите 18 търговски палати опита си, отбеляза г-н Карло Спаньоли.

CECCI е създадена през 1995 г. като бизнес структура на ЦЕИ. В нея членуват търговските палати от 18 страни – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словкия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна гора. През 2006 г. CECCI бе председателствана от Съюза на Търговските палати на Албания.

БТПП ще бъде съорганизатор и на традиционния икономически форум на ЦЕИ през м. ноември в София. Сред обсъжданите теми на форума ще бъдат транспортните коридори, енергетика, развитие на иновациите, насърчаване на малките и средни фирми, туризъм.

Форумът ще привлече интереса към България и региона на много чуждестранни инвеститори и ще създаде условия за директни срещи между бизнес средите а също и за постигане на конкретни договорености. Проектите, които ще бъдат представени на форума, ще бъдат от голямо значение за икономическото развитие на региона.

     

 

Back   HOME

12 февруари 2007 г