Посланикът ни в Холандия посети БТПП

Посланикът на България в Холандия – Златин Тръпков, посети на 8 февруари 2007 г. БТПП за среща с председателя на Палатата г-н Божидар Божинов.

Двамата обсъдиха възможностите за активизиране на търговско-икономическите контакти между деловите среди от България и Холандия.

Бе постигната договореност посолството на България в Холандия да предоставя икономическа информация и да съдейства за установяването на българския бизнес в Холандия.

БТПП поддържа връзки с търговските палати на Хага, Амстердам и Ротердам. Към месец февруари 2007 г. дружествата с холандски капитали, регистрирани в БТПП са 233. От тях 109 са с изцяло холандски капитали, 86 са смесени, а търговските представителства са 38.

     

 

Back   HOME

9 февруари 2007 г