Покана за участие в презентация
Програма за обучение на мениджъри в Япония и Корея
Executive Training Programme /ETP/
2007 – 2008

Back    HOME 25 януари 2007 г.