Проект COMPETE – обучение по англ. език в гр. Солун, Гърция
5 – 11 март 2007 г.

Back    HOME 22 януари 2007 г.