Покана за участие в семинар-обучение „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” по програма PHARE

Back    HOME 19 януари 2007 г.