Външнотърговските аспекти на присъединяването на България към ЕС бяха разгледани на семинар в БТПП

Back    HOME 18 януари 2007 г.