Подготовката за приложението на EPC - Електронен код на продукта в страната ще е сред приоритетите в дейността на GS1 България през 2007 г.

Back    HOME 22 декември 2006 г.