Нов митнически документ в търговията ни с Турция от 2007 г.

Back    HOME 21 декември 2006 г.